Om oss

Fridströms Busstrafik AB grundades 1957 av Gösta och Ingrid Fridström i den lilla orten Rö som är en del av Roslagen. Vi är ett äkta familjeföretag som ger en personlig service, både vid bokning och under hela resan oavsett om det är ett kort eller långt möte med oss.

1983 tog nuvarande ägare, sonen Bengt Fridström med hustru Rose-Marie över företaget idag arbetar 3 av parets 4 barn samt ett barnbarn i företaget på olika poster.

Företaget arbetar idag med linje-, skol och beställningstrafik samt egen producering av resor. Vårt garage och kontor finns beläget i Rimbo 5 mil norr om Stockholm. Våra kunder är alltifrån kommuner, företag, föreningar, skolor, resebyråer till privata sällskap vi kör både på hemmaplan, i hela Sverige och ut i Europa.

Att resa med buss har sina fördelar. Du kan börja och sluta hemma, du behöver inte ta dig någonstans för att börja resa. Det är säkert och miljövänligt och bjuder på ett fantastiskt socialt umgänge.

På en bussresa träffar du nya vänner – du lever som i en familj. Vi på Fridströms värnar om varandra och arbetar tillsammans. Du är också välkommen till vår familj.

Fridströms Busstrafik AB:s
Kvalitetspolicy

Fridströms Busstrafik AB ska göra allt för att tillgodose kvalitet och våra kunders krav och önskemål vid varje bokning. Våra kunder ska lita på att de får en väl utförd transport av god kvalité på utsatt datum och tid. Fridströms Busstrafik står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Fridströms Busstrafiks medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

• Eftersträva goda och långsiktiga relationer med våra kunder
• Ständigt arbetar med att förbättra och utveckla tjänster, processer och ledningssystem.
• Sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
• Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
• Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
• Eftersträva kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet
• Lyssna på kundernas önskemål och behov.
• Att ha fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.Fridströms Busstrafik AB:s
Miljöpolicy

3.3 Miljöpolicy

Fridströms Busstrafik AB:s policy är att de busstransporter vi utför ska gagna människa och miljö i ett längre perspektiv, vi ska bidra till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser som finns idag och som vi vill lämna över till våra barn.

Fridströms Busstrafiks medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför ska vi kontinuerligt medvetandegöra våra anställda i miljöfrågor.

För att ytterligare öka företagets anseende och konkurrenskraft är det nödvändigt att miljötänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar miljön i vårt arbete, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

• Arbeta för en ständig förbättring, förebygga föroreningar och att minska miljöbelastningen från vår verksamhet, naturresurser, energi och material som ska nyttjas effektivt
• Uppfylla alla lagar och andra krav inom miljöområdet
• Arbeta för en kontinuerligt förbättring och hantering av kemikalier och avfall.
• Drivmedel till bussarna skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle. Vid nyinköp av fordon ska miljöhänsynen väga en stor roll som högsta EU-klassning för avgasrening tex.
• Planera vår trafik och tillämpa sparsam körning för att minska vår klimatpåverkan till följd av minskad tomkörning och minskad drivmedelsanvändning.
• Verka för bättre och mindre energianvändningen på företaget.
• Alla anställda på Fridströms Busstrafik AB skall medverka till att denna miljöpolicy efterlevs och att våra kunder, leverantörer och intressenter informeras om vår policy och vårt miljöarbete.


Rimbo, 1 Mars 2019


Joakim Fridström
VD Fridströms Busstrafik AB